Wypadek komunikacyjny w UK – odszkodowanie

Wiele osób wyjeżdża w zarobkowych celach do Wielkiej Brytanii. Istnieje także wielu turystów, którzy co roku tłumnie odwiedzają wyspy. Niejednokrotnie można, więc spotkać się z problemem jakim są wypadki samochodowe i inne komunikacyjne. Samo zajście takiej sytuacji jest nieprzyjemne jednak dość często także późniejsze ubieganie się o odszkodowanie komunikacyjne także nie należy do najłatwiejszych. Dla przeciętnego Polaka prawo UK jest bowiem jedną wielką zagadką, a ilość formalności do załatwienia może przerastać. Warto zatem przybliżyć cały temat.

Tak naprawdę nie ma znaczenia czy wypadek poniesiony został na rowerze, w samochodzie, na motorze czy osoba poruszała się pieszo. Zawsze w wyniku takiego wypadku ubiegać się można o zwrot kosztów leczenia, naprawy uszkodzonego pojazdu czy poniesionych strat moralnych. Osoby, które są uprawnione do ubiegania się o takie odszkodowanie komunikacyjne to przede wszystkim kierowca każdego pojazdu o ile wypadek nie został spowodowany przez niego. Dodatkowo wszyscy pasażerowie pojazdu, który uczestniczył w wypadku mają prawo także ubiegać się o odszkodowanie w UK i nie ma tutaj znaczenia czy wypadek został spowodowany przez kierowcę ich pojazdu czy innego uczestnika ruchu drogowego.

Osoby, które zostały potrącone przez dowolny pojazd również są uprawnione do odzyskania wszelkich kosztów. Warto tu wspomnieć, że mogą to być osoby poruszające się po przejściach dla pieszych, a także rowerzyści lub motocykliści. Ostatnim wariantem są bliscy osoby, która zmarła w wyniku wypadku. Może to być rodzina lub krewni. Bardzo ważne jest, że od takiego wypadku nie może minąć więcej jak 3 lata. Co ważne nie ma znaczenia czy osoba ubiegająca się o odszkodowanie związane z przebytym wypadkiem komunikacyjnym mieszka na terenie Wielkiej Brytanii czy przebywa już w Polsce. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne należy jednak posiadać wszelkie dowody, a więc zdjęcia z wypadku, zeznania świadków, numery rejestracyjne i dane kontaktowe osób uczestniczących w wypadku, dokumenty świadczące o poniesionych kosztach leczenia czy napraw. Na podstawie takich dokumentów można wnosić roszczenia o uzyskanie konkretnie wysokiej kwoty odszkodowania.

Ubieganie się o odszkodowanie komunikacyjne w UK może być prowadzone zarówno na miejscu przez liczne polskie firmy jak też bezpośrednio z Polski. Na rynku istnieje bowiem wiele firm prowadzonych przez Polaków, które zajmują się takimi procesami i pomagają ludziom odzyskiwać należne im pieniądze, do których mają pełne prawo.